HDR (High Dynamic Range)

HDR - High Dynamic Range

Detta är en teknik där man tar flera exponeringar av samma motiv, typiskt med tre eller fem exponeringar: under normal och över. På så sätt får man ut mer information ut både hög- och lågdagrar. I samband med detta kan man även välja att skapa ytterligare effekter. Detta görs i separata program. Jag använder Photomatix Pro. Nedan finns exempel på några HDR-bilder jag tagit på sistone.