Panorama

Panorama

Panoramabilder är bilder som är längre i x-led an normala bilder. Här nedan har jag i de flesta fall kombinerat både HDR och panorama. För att ge lite indikation på hur stora dessa bilder är, kan jag nämna att den första bilden här under är 12 m lång och 1,15 m hög i en upplösning på 100 dpi. Den består av 200 bilder.